Nałęczów
Kazimierz Dolny
Janowiec
Opole Lubelskie
Poniatowa
Puławy
Wąwolnica
Wojciechów
Karczmiska
Końskowola
Gmina Puławy
Józefów nad Wisłą
Powiat Puławski

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 14 marca 2019 roku o godzinie 13.00 w Termach Pałacowych w Nałęczowie.

 

W programie spotkania:

 

         Prezentacja oferty uzdrowiskowej Zakładu Leczniczego Uzdrowisko Nałęczów Spółka Akcyjna oraz propozycji współpracy z gestorami bazy noclegowej z terenu KrainyLessowych Wąwozów

 

Spotkanie będzie okazją do zapoznania się z ofertą uzdrowiskową Zakładu Leczniczego "Uzdrowiska Nałęczów" S. A. połączonego ze  zwiedzaniem Centrum Diagnostyki i Fizjoterapii "WERANDKI". Przedstawiciele ZLUN zaproponują możliwe formy współpracy z gestorami bazy noclegowej z terenu Krainy Lessowych Wąwozów w celu uatrakcyjnienia ich  oferty noclegowej i turystycznej, a także przedstawią ofertę skierowaną do mieszkańców regionu.

 

·       Nowe możliwości oraz nowe uregulowania prawne w zakresie sprzedaży produktów lokalnych   

Od stycznia bieżącego roku weszły w życie rewolucyjne zmiany w sprzedaży żywnoścido hoteli, restauracji, barów, stołówek i innych zakładów gastronomicznych. Wprowadziła je ustawa z 9 listopada 2018 r. o ułatwieniach w sprzedaży żywności przez rolników dosklepów i restauracji (Dz.U. poz. 2242). Ma ona na celu dopasowanie istniejących rozwiązań z zakresu prawa podatkowego oraz prawa żywnościowego do potrzeb podmiotów, które prowadzą produkcję żywności na małąskalę, i jej zbywanie w krótkich łańcuchach dystrybucji, w tym przede wszystkim w ramach rolniczego handlu detalicznego. Dzięki nowym przepisom rolnicy, sprzedając żywność bezpośrednio do nowych kanałów dystrybucji, będą mogli m.in. uzyskać zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych, skorzystać z preferencji podatkowych przewidzianych dla tego typu działalności czy zwiększyć swoje przychody. Podczas spotkania szczegółowo omówione zostanąaspekty formalno-prawne oraz możliwości współpracy z lokalnymi wytwórcami, wtym baza lokalnych wytwórców, a także promocja i komercjalizacja oferty. Interesująca będzie również informacja na temat zasad rejestracji Kół Gospodyń Wiejskich (jeżeli tego jeszcze nie zrobiły) i związane z tym korzyści, także możliwości uzyskiwania przychodów i zasady ich rozliczania.

 

·   Możliwości wykorzystania środków z  Programu Operacyjnego Polska Wschodnia poddziałania 1.3.2. Tworzenie produktów sieciowych na zadania z zakresu turystyki

 

Rozpoczął się ostatni nabór do konkursu "Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP". Przedsiębiorcy mali i średni mogą starać się  o dofinansowanie inwestycji turystycznych o wartości powyżej 5 mln zł z puli 250 mln zł. Inwestycje turystyczne mogą mieć charakter np. parków rozrywki, parków rekreacyjnych, obiektów atrakcji multimedialnych, muzeów interaktywnych, innowacyjnych usług spa i odnowy biologicznej itp. Nowe zasady konkursu pozwalają na sfinansowanie stworzeniamiejsc noclegowych do 35% wartości kosztów kwalifikowalnych. Dodatkowo pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną posiada wyższy poziom dofinansowania - maksymalnie 80% łącznych kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Czas nagli i na decyzję nie pozostało dużo czasu.Trzy terminy składania wniosków: koniec kwietnia, czerwca lub sierpnia (do wyczerpania puli).