Nałęczów
Kazimierz Dolny
Janowiec
Opole Lubelskie
Poniatowa
Puławy
Wąwolnica
Wojciechów
Karczmiska
Końskowola
Gmina Puławy
Józefów nad Wisłą
Powiat Puławski

   W dniu 29 kwietnia 2019 roku, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Końskowoli, odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej "Kraina Lessowych Wąwozów". Otwarcia zebrania dokonał Pan Wiesław Czerniec - Dyrektor Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów. Zebraniu przewodniczył Pan Waldemar Słowik.
   Zebranie było poświęcone m.in. przedstawieniu sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności za ubiegły rok. Opinię Komisji Rewizyjnej o realizacji budżetu w 2018 roku zaprezentował Pan Grzegorz Łoza z Zakładu Leczniczego "Uzdrowisko Nałęczów". Sprawozdanie merytoryczno-finansowe zostało jednogłośnie przyjęte.
Zarząd Lokalnej Organizacji Turystycznej "Kraina Lessowych Wąwozów" uzyskał absolutorium. Przedstawiono także plan działalności na rok 2019 oraz budżet, które zostały zaakceptowane przyjętą uchwałą.
   Jednym ze stałych punktów każdego Walnego Zebrania jest możliwość zgłaszanie wolnych wniosków:

- podjęcie rozmów z UM Kazimierz Dolny w sprawie zwiększenia składki na przyszły Rok
- stworzenie własnej imprezy promocyjnej w Krainie Lessowych Wąwozów
- Nowy Film lub spot promocyjny

- możliwości dofinansowania przez LOT imprezy Balonowej w Nałęczowie

Walne zebranie stwarzaokazję do dyskusji na temat przyszłości Organizacji, kierunków jej działalności oraz oceny zrealizowanych działań. Uczestnicy Walnego Zebrania zwracali szczególną uwagę na współpracę pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorcami oraz Samorządami na szczeblu Gminnym.

Dziękujemy bardzo za obecność.