Nałęczów
Kazimierz Dolny
Janowiec
Opole Lubelskie
Poniatowa
Puławy
Wąwolnica
Wojciechów
Karczmiska
Końskowola
Gmina Puławy
Józefów nad Wisłą
Powiat Puławski

7 grudnia 2017 r. (czwartek) w Końskowoli odbędzie się kolejne spotkanie konsultacyjno-warsztatowe poświęcone marce Krainy Lessowych Wąwozów. Podczas cyklu spotkań warsztatowych rozmawiamy na temat stanu obecnego marki Krainy Lessowych Wąwozów, dalszych planów marketingowych, kluczowych celów strategicznych do realizacji w najbliższych latach. Spotkania adresowane są do samorządów, przedsiębiorców i instytucji współpracujących z Lokalną Organizacją Turystyczną „Kraina Lessowych Wąwozów". 16 listopada 2017 r. w Wąwolnicy odbyło się pierwsze z cyklu spotkań.

 

Na drugie z cyklu spotkanie zapraszamy 7 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Końskowoli (sala konferencyjna).


Spotkanie będzie dotyczyć następującego tematu związanego z marką Krainy Lessowych Wąwozów:


Plan marketingowy:
• Idea marki i pozycjonowanie
Czym jest Kraina Lessowych Wąwozów jako marka/produkt i dla kogo?
Co oznacza idea marki dla praktycznego wdrażania marki?
Zajęcie odpowiedniej pozycji rynkowej - co robimy a czego nie robimy.
Jaki problem klienta/turysty mamy rozwiązywać - tzw. Insight konsumencki turystów, przedsiębiorców i JST
Konkretny zestaw korzyści dla: turystów, przedsiębiorców i samorządów.
• Cele strategiczne - określenie najważniejszych celów do realizacji


Spotkania poprowadzi p. Michał Basiński z firmy Synergia z Lublina, który odpowiadał m.in. za opracowanie „Programu rozwoju turystyki w województwie lubelskim do 2020 roku z perspektywą do 2030 r."


Liczymy na Państwa obecność i aktywny udział w dalszej pracy warsztatowej i dyskusji. Proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 4 grudnia na adres e-mailowy: info@kraina.org.pl lub pod numerem telefonu: 81 501 61 01.