Nałęczów
Kazimierz Dolny
Janowiec
Opole Lubelskie
Poniatowa
Puławy
Wąwolnica
Wojciechów
Karczmiska
Końskowola
Gmina Puławy
Józefów nad Wisłą
Powiat Puławski


19 stycznia 2017 roku w Hotelu „Słowik" w Poniatowej odbyło się spotkanie Rady Programowej Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów". W spotkaniach Rady Programowej biorą udział przedstawiciele wszystkich samorządów Krainy Lessowych Wąwozów oraz członkowie zarządu Organizacji.

 

Celem spotkania było podsumowanie działań podejmowanych przez Organizację w 2016 roku oraz przedstawienie i przedyskutowanie planów na 2017 rok. Na spotkaniu przedstawiony został nie tylko plan pracy, ale także planowany budżet Organizacji na 2017 rok, który ostatecznie będzie poddany pod głosowanie podczas Walnego Zebrania Członków.

 

Podczas dyskusji na spotkaniu szczególną uwagę zwracano na potrzebę większego zaangażowania przedsiębiorców i podmiotów turystycznych w działalność stowarzyszenia, w tym konieczność partycypowania w kosztach promocji atrakcji turystycznych regionu.

Przedstawiciele samorządów deklarowali również chęć organizacji spotkań w poszczególnych gminach, które byłyby szansą na prezentację działalności Organizacji i wymiany doświadczeń oraz zgłaszania uwag związanych z rozwojem turystyki w Krainie Lessowych Wąwozów.

 

Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za obecność i aktywny udział w dyskusji