Nałęczów
Kazimierz Dolny
Janowiec
Opole Lubelskie
Poniatowa
Puławy
Wąwolnica
Wojciechów
Karczmiska
Końskowola
Gmina Puławy
Józefów nad Wisłą
Powiat Puławski

W dniu 12 kwietnia 2018 r. w Zagrodowej Osadzie w Uściążu odbyło się kolejne spotkanie Rady Programowej Lokalnej Organizacji Turystycznej "Kraina Lessowych Wąwozów". Rada Programowa to ciało doradcze działające przy Organizacji, które tworzą przedstawiciele gmin członkowskich Krainy Lessowych Wąwozów oraz Zarząd LOT "Kraina Lessowych Wąwozów". Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się ofertą turystyczną oraz trwającymi inwestycjami turystycznymi Pani Renaty Karow, która prowadzi Zagrodową Osadę.

Spotkania Rady Programowej są okazją do dyskusji na temat działań realizowanych przez Organizację, ale także pozwalają na opracowania planów pracy stowarzyszenia. Podczas spotkania Dyrektor Biura Wiesław Czerniec omówił sprawozdanie z działalności Organizacji w 2017 roku oraz przedstawił plany działalności i budżetu na 2018 rok.

Omówione zostały przede wszystkim plany działań promocyjnych, które podejmowane będą w najbliższym czasie, o realizowanych projektach, omarce Krainy Lessowych Wąwozów, o zmieniającej się ustawie o usługach hotelarskich

Dyskutowaliśmy również na temat możliwości prezentacji oferty przez każdą gminę podczas konferencji organizowanej przez Uzdrowisko Nałęczów S.A. oraz o współpracy przy rozszerzeniu oferty wycieczek organizowanych przezLokalną Organizację Turystyczną.

 Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu i wyrażamy nadzieję, iż takie spotkania przyczyniają się do wspólnej integracji oraz wymiany doświadczeń.

Fotorelacja z wyjazdu poniżej...