Nałęczów
Kazimierz Dolny
Janowiec
Opole Lubelskie
Poniatowa
Puławy
Wąwolnica
Wojciechów
Karczmiska
Końskowola
Gmina Puławy
Józefów nad Wisłą
Powiat Puławski

R O Z P OR Z ĄD Z E N I A  MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 marca 2020 r.  wsprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożeniaepidemicznego.


Na podstawie
R OZ P OR Z Ą D Z E N I A  MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożeniaepidemicznego (Rozdział 4, paragraf  5, pkt 1 g.) ustanowiony zostałczasowy zakaz prowadzenia działalności  związanej z wynajmem obiektównoclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (ujętej wPolskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 55.20).

Jeżeli ktoś oferuje zakwaterowanie pracowników zasadniczo naokres miesięczny i dłuższy, to wpada w PKD 68.20 i nie dotyczy go zakaz. Takżeosoby prowadzące hotele robotnicze, bursy itp. (PKD 55.90) nie są objętezakazem. Decyduje  zatem treść zawartej umowy. Najem długotrwały nie zawszewymaga prowadzenia działalności gospodarczej, ale zawsze wymaga rozliczeniapodatku.

W związku z zaistniałą sytuacją prosimy oprzesyłanie pytań związanych z powyższą tematyką na nasz adres. Państwa pytaniazostaną w sposób zbiorczy przekazane do Departamentu Turystyki z prośbą oustosunkowanie się do nich.  Mam nadzieję, że usytuowanie DepartamentuTurystyki w strukturach Ministerstwa Rozwoju zwiększy szanse na szybką ikompetentną odpowiedź.