Nałęczów
Kazimierz Dolny
Janowiec
Opole Lubelskie
Poniatowa
Puławy
Wąwolnica
Wojciechów
Karczmiska
Końskowola
Gmina Puławy
Józefów nad Wisłą
Powiat Puławski

16 listopada 2017 r. odbyło się pierwsze z cyklu spotkań - warsztatów poświęconych marce Krainy Lessowych Wąwozów. Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów" funkcjonuje już ponad 10 lat, obecnie istnieje potrzeba analizy i oceny tego co udało się zrealizować w tym czasie. Konieczne jest również opracowanie planu działań marketingowych na najbliższy czas.


W spotkaniu organizowanym 16 listopada w Wąwolnicy uczestniczyli przedstawiciele samorządów - gmin członkowskich LOT-u, instytucji kultury, członkowie zarządu Organizacji oraz przedsiębiorcy i właściciele atrakcji z obszaru Krainy Lessowych Wąwozów.


Warsztaty poprowadził p. Michał Basiński z firmy Synergia z Lublina.


Podczas pierwszego warsztatu spotkaliśmy się, aby porozmawiać o stanie obecnym Lokalnej Organizacji Turystycznej i obszaru Krainy Lessowych Wąwozów, o marce regionu - zasobach, komunikacji, produktach i narzędziach wykorzystywanych w promocji. Na podstawie analizy SWOT udało się ocenić słabe i mocne strony Organizacji, jak również szanse i zagrożenia, które związane są z przyszłością Organizacji.


Grono uczestników spotkania miało okazję wyrazić opinię i oceny dotyczące oczekiwań i sposobu ich spełniania przez LOT, jak również wskazać priorytety i preferowany kierunek w jakim powinna zmierzać Kraina Lessowych Wąwozów.


Pierwsze spotkanie było punktem wyjścia do dalszej dyskusji na temat planu marketingowego na najbliższe lata i sposobu wdrożenia działań promocyjnych i informacyjnych, które umocnią markę Krainy Lessowych Wąwozów.