Nałęczów
Kazimierz Dolny
Janowiec
Opole Lubelskie
Poniatowa
Puławy
Wąwolnica
Wojciechów
Karczmiska
Końskowola
Gmina Puławy
Józefów nad Wisłą
Powiat Puławski

Zespół Projektu „Kompetencje dla branży turystycznej” zwrócił się do Lokalnej Organizacji Turystycznej Kraina Lessowych Wąwozów z prośbą o rozpowszechnienie informacji o projekcie "Kompetencje dla Branży Turystycznej".

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.

Projekt realizowany w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2022.
Adresatami projektu są pracownicy MŚP z sektora turystyki (PKD N.79 oraz I) z całej Polski.

Celem projektu jest podniesienie do końca czerwca 2022 r., zgodnie z potrzebami MŚP, kompetencji w zakresie rekomendowanym przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji w sektorze turystyki w następujących obszarach tematycznych:
-Pilot wycieczek 
-Instruktor praktycznej nauki zawodu 
-Animator czasu wolnego 

Rekomendowanymi formami wsparcia są szkolenia.
Wysokość refundacji wynosi 80% kosztów usługi.
W ramach projektu, możliwe jest otrzymanie aż 16 000,00 zł brutto (wraz z wkładem własnym) wsparcia na realizację usług rozwojowych dla siebie i swoich pracowników. 
TERMIN I rundy naboru (przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie elektronicznej): od 13 marca 2020 r. od godz. 08:00 do 02 kwietnia 2020 r.
do godz. 16:00.
Szczegółowe informacje na temat Projektu oraz zasad rekrutacji znajdują się na internetowej:
www.kompetencjedlaturystyki.pl 
oraz pod numerem telefonu 690 311 539 , 506 121 017.