Nałęczów
Kazimierz Dolny
Janowiec
Opole Lubelskie
Poniatowa
Puławy
Wąwolnica
Wojciechów
Karczmiska
Końskowola
Gmina Puławy
Józefów nad Wisłą
Powiat Puławski

Powiat Puławski rusza na pomoc przedsiębiorcom wdrażając "Tarcze Antykryzysową".

Celem działań jest złagodzenie negatywnych skutków gospodarczych oraz utrzymania dotychczasowych miejsc pracy na terenie powiatu puławskiego. Powiatowy Urząd Pracy
w Puławach na bieżąco realizuje działania na rzecz mikroprzedsiębiorców, małych i średnich pracodawców, podmiotów ekonomii społecznej oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
Działania w dużej mierze polegają na prowadzeniu stałej polityki informacyjnej w zakresie wsparcia w ramach "Tarczy Antykryzysowej" dla pracodawców i organizacji oraz realizacji wszystkich form wymienionych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych m.in.:

- mikroprzedsiębiorcy mogą wystąpić o pożyczki jednorazowe w wysokości 5000 zł, aby pokryć bieżące koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
- udzielanie dofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców na pokrycie części kosztów wynagrodzenia oraz składek ZUS;
- dzielenie przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi niezatrudniającymi pracowników dofinansowania na pokrycie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej;
- pomoc dla organizacji pozarządowych i wolontariatach dofinansowania na pokrycie części kosztów wynagrodzeń oraz składek ZUS.

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem: https://www.pulawy.powiat.pl/aktualnosci/n,99224,tarcza-antykryzysowa-dla-przedsiebiorcow-z-powiatu-pulawskiego.html

Źródło: https://www.pulawy.powiat.pl