Nałęczów
Kazimierz Dolny
Janowiec
Opole Lubelskie
Poniatowa
Puławy
Wąwolnica
Wojciechów
Karczmiska
Końskowola
Gmina Puławy
Józefów nad Wisłą
Powiat Puławski

W dniu 27 marca 2020 r. w odpowiedzi na pismo skierowane przez Ogólnopolskie Porozumienie Lokalnych Organizacji Turystycznych (OPLOT), którego Lokalna Organizacja Turystyczna Kraina Lessowych Wąwozów jest członkiem do Departamentu Turystyki Ministerstwa Rozwoju w sprawie kryzysu w turystyce spowodowanego wirusem COVID-19 otrzymało odpowiedź i projekt ustawy, który będzie procedowany w dniu 27 marca 2020 r. 

Ogólnopolskie Porozumienie Lokalnych Organizacji Turystycznych, również zgłosiło swoje uwagi do niżej prezentowanej ustawy.

Poniżej prezentujemy treść odpowiedzi i ustawy.

„Dziękuję za wiadomość, przesłaną przez Pana w imieniu Ogólnopolskiego Porozumienia Lokalnych Organizacji Turystycznych. Chciałbym zapewnić, iż Ministerstwo Rozwoju w pełni rozumie niepokój, który towarzyszy obecnej sytuacji epidemiologicznej. Jednocześnie pragnę poinformować, iż w dniu wczorajszym opublikowano Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Na obecnym etapie nie dysponujemy bardziej szczegółowymi informacjami na temat dalszych rozwiązań pomocowych, które na pewno się pojawią, niemniej Ministerstwo Rozwoju ma nadzieję, iż przedstawione regulacje, poszerzone o opracowywane poprawki, zostaną przyjęte i pozwolą zapewnić płynność finansową wszystkim przedsiębiorstwom, także z branży turystycznej, narażonym na wpływ epidemii. ”