Nałęczów
Kazimierz Dolny
Janowiec
Opole Lubelskie
Poniatowa
Puławy
Wąwolnica
Wojciechów
Karczmiska
Końskowola
Gmina Puławy
Józefów nad Wisłą
Powiat Puławski

Rada do spraw Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego zarekomendowała wpisanie Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych z Targami Sztuki Ludowej do krajowego rejestru dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

W 2018 roku ruszył Krajowy rejestr dobrych praktyk na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W myśl konwencji UNESCO z 2003 roku są to krajowe, regionalne lub ponadregionalne praktyki, mające na celu ochronę dziedzictwa, najlepiej odzwierciedlające zasady i cele Konwencji.
Krajowy rejestr ma charakter informacyjny, stanowiąc formę upowszechniania wiedzy o programach, projektach i działaniach prowadzonych na terenie Polski, mających na celu ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
 
Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych z Targami Sztuki Ludowej istnieje od 1966 r.
Organizowany jest przez Kazimierz Dolny wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Lublinie. Wydarzenie jedyne w swoim rodzaju w skali kraju, co roku bierze w nim udział setki artystów. 

Tradycyjnie festiwal co roku miał miejsce pod koniec czerwca, niestety w związku z obecną sytuacją w kraju spowodowaną pandemią koronawirua impreza zostanie przełożona na inny termin. O szczegółach będzie informował organizator.