Nałęczów
Kazimierz Dolny
Janowiec
Opole Lubelskie
Poniatowa
Puławy
Wąwolnica
Wojciechów
Karczmiska
Końskowola
Gmina Puławy
Józefów nad Wisłą
Powiat Puławski

Polska Organizacja Turystyczna przeprowadziła badania, z których wynika, że aż 82% turystów podczas wyjazdu zwraca uwagę na podwyższenie standardów higienicznych.
Turyści chętniej wybierają obiekty, które wyróżnią się na tym polu. Dlatego powstał Zespół Branżowy ds. Autocertyfikacji Hoteli i Obiektów Noclegowych, którego celem było przygotowanie programu autocertyfikacji oraz opracowanie programu dalszych działań.

Autocertyfikacja przygotowywana przez POT jest bezpłatna i dobrowolna, a akwizycja
do programu będzie ciągła. Do Polskiej Organizacji Turystycznej może się zgłosić każdy obiekt noclegowy działający legalnie, który po zaakceptowaniu regulaminu i zadeklarowaniu spełnienia warunków będzie mógł przystąpić do programu „Obiekt Bezpieczny Higienicznie”.
Lista autocertyfikowanych obiektów będzie dostępna na stronie 
https://bezpiecznyobiekt.pot.gov.pl  i będzie systematycznie aktualizowana.

Obiekt, który podda się certyfikacji będzie mógł używać znaku graficznego „Obiekt bezpieczny higienicznie” w działaniach marketingowych. W kolejnym etapie projektu regionalne i lokalne organizacje turystyczne przeprowadzą wizytacje losowo wybranych obiektów. W przypadku niestosowania się obiektu do wytycznych, których stosowanie deklarował, zostanie mu odebrane prawo do używania znaku graficznego „Obiekt bezpieczny higienicznie”
oraz zostanie usunięty ze strony prezentującej obiekty biorące udział w akcji.

POT przewiduje wsparcie marketingowe dla obiektów zarejestrowanych w programie. Kampania promocyjna ma być prowadzona zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych, wraz z otwieraniem się granic. Należy się spodziewać, że w szczególności dla turystów zagranicznych zapewnienie o spełnieniu wytycznych dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego będzie jednym z kluczowych czynników decydujących o decyzjach zakupowych.

Źródło: 
https://www.pot.gov.pl/pl/bezpieczne-podroze/dla-branzy/autocertyfikacja-higieniczna-obiektow-noclegowych-rozpoczeta#n