Nałęczów
Kazimierz Dolny
Janowiec
Opole Lubelskie
Poniatowa
Puławy
Wąwolnica
Wojciechów
Karczmiska
Końskowola
Gmina Puławy
Józefów nad Wisłą
Powiat Puławski

 

 

 

Pojawił się nowy instrument wsparcia dla tych, którzy chcą rozwijać bazę i usługi dla turystów w Polsce Wschodniej - "Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka".

 

Ministerstwo Rozwoju, we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, uruchomiło specjalne pożyczki na rozwój turystyki w Polsce Wschodniej. Mogą z nich skorzystać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy działający na terenie makroregionu Polski Wschodniej, w branży około- i turystycznej. Łączny budżet instrumentu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka" to 200 mln zł, pojedyncza pożyczka może wynieść maksymalnie 500 tys. zł.


W województwie lubelskim wdrażaniem tego instrumentu wsparcia zajmuje się Lubelska Fundacja Rozwoju. Kontakt do LFR i szczegółowe informacje na temat Pożyczki na Rozwój Turystyki są dostępne pod następującym linkiem:
http://www.biznespozyczka.eu/strona,pozyczka-na-rozwoj-turystyki


Oprocentowanie pożyczek jest korzystniejsze niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis. Oprocentowanie wynosi: 2,13 % (oprocentowanie stałe), kwota pożyczki: od 5.000 zł do 500.000 zł, okres finansowania: do 5 lat z możliwością 6 miesięcy karencji.


Wśród typów projektów, które mogą być objęte wsparciem wyróżniono następujące:
• budowa i rozbudowa obiektów noclegowych,
• podnoszenie jakości/standardu świadczonych usług i infrastruktury turystycznej;
• budowa i remont obiektów infrastruktury uzdrowisk związanej z rozwojem funkcji leczniczo-wypoczynkowych na terenach gmin uzdrowiskowych;
• budowę i rozbudowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej rozumianej jako kompleksowa oferta usług turystycznych (np. infrastruktura transportu wodnego, stacje narciarskie, pola golfowe) oraz obiektów gastronomicznych;
• produkcja i sprzedaż żywności i produktów ekologicznych (np. kosmetyki);
• tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego (np. parki historyczne, rekreacyjne);
• powstanie i rozwój produktów regionalnych i tradycyjnych, wzornictwo przemysłowe;
• przywracanie tradycyjnych zawodów - rękodzieło i rzemiosło;


oraz jako element ww. inwestycji:


• tworzenie usług polegających na wykorzystaniu technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK) np. e-turystyka;
• pokrywanie wydatków związanych z bieżącą/obrotową działalnością gospodarczą
• pokrywania wydatków na promocję i reklamę, związanych z zasadniczą częścią finansowanego przedsięwzięcia.