Nałęczów
Kazimierz Dolny
Janowiec
Opole Lubelskie
Poniatowa
Puławy
Wąwolnica
Wojciechów
Karczmiska
Końskowola
Gmina Puławy
Józefów nad Wisłą
Powiat Puławski

 

Nałęczowski Szlak Literacki to nowa ciekawa inicjatywa nawiązująca do tradycji Nałęczowa jako miasteczka literatów. Jest to również interesująca propozycja na spędzenia czasu w Nałęczowie dla grup dzieci i młodzieży, uczestników wycieczek turystycznych, rodzin, jak również turystów indywidualnych. Poruszanie się po Nałęczowie śladem literatów będzie stanowiło dodatkowo ciekawą formę aktywnego wypoczynku połączonego z realizacją pasji kulturalnych.

 

W ramach realizacji zadania powstaje produkt turystyczny pod nazwą „Nałęczowski Szlak Literacki". Celem stworzenia takiego produktu jest przybliżenie turystom informacji na temat historii Nałęczowa i tradycji literackich kurortu.


Szlak literacki będzie oparty o około 30 punktów- miejsc związanych z tradycjami literackimi Nałęczowa. Są to miejsca związane z takim twórcami jak Bolesław Prus, Stefan Żeromski, Henryk Sienkiewicz, Ewa Szelburg - Zarembina i wieloma innymi.

 

W ramach projektu przygotowana zostanie mapa Nałęczowa z opisanymi trzydziestoma punktami na trasie szlaku literackiego. Mapa zostanie przeznaczona do bezpłatnej dystrybucji wśród turystów odwiedzających region.


Opracowana również zostanie aplikacja komunikatów w postaci plików mp3 dotyczących 30 punktów na trasie szlaku literackiego. Do Punktu Informacji Turystycznej w Nałęczowie zakupione zostanie 10 urządzeń MP4 umożliwiających odtworzenie komunikatów lektorskich podczas spacerów po Nałęczowie. Komunikaty mp3 zostaną ponad to umieszczone na stronie internetowej www.kraina.org.pl do bezpłatnego pobrania.

 

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Oś IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-103.