Nałęczów
Kazimierz Dolny
Janowiec
Opole Lubelskie
Poniatowa
Puławy
Wąwolnica
Wojciechów
Karczmiska
Końskowola
Gmina Puławy
Józefów nad Wisłą
Powiat Puławski

 Informujemy, że ruszył nabór wniosków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia poddziałania 1.3.2. Tworzenie produktów sieciowych. Wraz z pojawiającymi się kolejnymi naborami wymagania dla beneficjentów są coraz bardziej przyjazne.

W 2019 roku rozpoczęto nabór z 3 terminami końcowymi do wyczerpania puli środków w konkursie - 250 000 000 zł.

  1. Do końca kwietnia 2019
  2. Do końca czerwca 2019
  3. Do końca sierpnia 2019

O wsparcie mogą ubiegać się POJEDYNCZY PRZEDSIĘBIORCY (nowość) lub konsorcja składające się z co najmniej 3 przedsiębiorców (MŚP)  w celu połączenia kompleksowej, innowacyjnej usługi / produktu we wspólną ofertę.

 

W ramach projektu można otrzymać wsparcie na:

·       inwestycje początkowe w spójną infrastrukturę produktów sieciowych,

·       rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych,

·       opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu.

 

Produkt sieciowy to gotowa oferta przygotowana przez konsorcjum:

·       Posiada wspólną markę obejmującą atrakcje, miejsca, obiekty.

·       Produkt sieciowy może być różny –jeden lub kilka produktów w różnych wariantach: zestaw produktów i usług,zestaw usług, etc.

·       Produkt musi wpisywać się w jedną ze specjalizacji Polski Wschodniej
RegionalneInteligentne Specjalizacje (RIS) <<< link do listy

 

Główne rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania:

 • Koszty realizacji inwestycji początkowej obejmujące: nabycie nieruchomości nie przekraczające 10% kosztów kwalifikowalnych inwestycji początkowej, nabycie środków trwałych, nabycie robót i materiałów budowlanych, nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej do 2% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.
 • Koszty działań promocyjno-informacyjnych dotyczących sieciowego produktu.
 • Opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo - warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania tych standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek.

Finanse:

 • Wkład własny dla małych przedsiębiorstw z Lubelskiego to 30% wartości inwestycji.
 • Inwestycje w elementy infrastruktury sportowej będące częścią projektu otrzymują 80% dofinansowania.
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych  projektu wynosi 5 000 000 zł. (nowość)
 • Podatek VAT nie jest wydatkiem kwalifikowanym.

 Szczegółowe informacje nt. konkursu na stronie:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/tworzenie-produktow-sieciowych-przez-msp

 

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z biurem Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów”.  Istnieje możliwość zorganizowania spotkania informacyjnego z przedstawicielami firm zajmujących się przygotowaniem wniosków aplikacyjnych w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

 

Prosimy o udostępnianie powyższej wiadomości!