Nałęczów
Kazimierz Dolny
Janowiec
Opole Lubelskie
Poniatowa
Puławy
Wąwolnica
Wojciechów
Karczmiska
Końskowola
Gmina Puławy
Józefów nad Wisłą
Powiat Puławski

W dniach  23-25 lutego 2018 r. odbędzie się 10 jubileuszowa edycja Międzynarodowych Targów Turystyki i czasu wolnego we Wrocławiu. Targi organizowane są w Hali Stulecia. 

 

Krainę Lessowych Wąwozów będzie można znaleźć na stoisku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Odpoczy waj na wsi". Na stoisku upowszechniana będzie informacja z zakresu rozwoju turystyki wiejskiej agroturystyki, w tym wsparcia finansowego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, w tym agroturystyki oraz rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej i dywersyfikacji działalności rolniczej.

 

Udzielana będzie także informacja na temat jakości świadczonych usług w turystyce wiejskiej, w tym ich zakresu, standardu wyposażenia technicznego i jakości obsługi.
W ramach działań związanych z uatrakcyjnieniem prezentacji stoiska „Odpoczywaj na wsi" zostaną zorganizowane konkursy dla gości odwiedzających targi, a w szczególności stoisko „Odpoczywaj na wsi", gdzie będą czekać atrakcyjne nagrody.

 

Oferta Krainy Lessowych Wąwozów będzie także dostępna na stoisku Regionu Lubelskiego

 

Zapraszamy!

 

 

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Projekt współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Projekt realizowany na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.