Nałęczów
Kazimierz Dolny
Janowiec
Opole Lubelskie
Poniatowa
Puławy
Wąwolnica
Wojciechów
Karczmiska
Końskowola
Gmina Puławy
Józefów nad Wisłą
Powiat Puławski

Z dniem 1 kwietnia 2020 r. wchodzą w życie nowe ograniczenia m.in dotyczące hoteli i obiektów  noclegowych. 
Zamknięte zostają hotele i inne miejsca noclegowe. Wyjątki stanowić będą obiekty, w których
przebywają osoby objęte kwarantanną lub izolacją, a także gdy przebywa w nich personelmedyczny.
Goście przebywający na terenie obiektów maja obowiązek wykwaterowania się do dnia 2 kwietnia 2020 r. Obowiązek ten nie dotyczy osób przebywających na terenie obiektu będących na delegacji lub wcelach służbowych.

Poniżej przedstawiamy zmiany wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów dotyczące branży hotelowej i towarzyszącej:

„§ 8. 1. W okresie, o którym mowa w § 2 ust. 1, ustanawia się czasowe ograniczenie:
1) prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty, działalności:
a) polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A), z wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki, Dziennik Ustaw – 5– Poz. 566
b) związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jaktargi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z),
c) twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętejw Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0),
k) związanej z prowadzeniem usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238);

§ 8 ust. 1 pkt 1 lit. k, stosuje się od dnia 2 kwietnia 2020 r., zgodnie z regulacjami dotyczącymi świadczenia usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługachpilotów wycieczek i przewodników turystycznych, w danym obiekcie.

Pełna treść rozporządzenia dostępna pod adresem: 
http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000056601.pdf

Źródło: www.gov.pl