Nałęczów
Kazimierz Dolny
Janowiec
Opole Lubelskie
Poniatowa
Puławy
Wąwolnica
Wojciechów
Karczmiska
Końskowola
Gmina Puławy
Józefów nad Wisłą
Powiat Puławski

Trwający obecnie Rok Moniuszkowski to znakomita okazja do wyboru na dzieło inaugurujące projekt opery Straszny dwór StanisławaMoniuszki. Zaprezentujemy ją w tym roku dwukrotnie, pierwszy raz w 15 czerwca w Puławach i ponownie 15 sierpnia w Kozłówce. W kolejnych latachplanujemy prezentację innych dzieł operowych dołączając do projektu kolejne miejsca, ciekawe pod względem architektonicznym i historycznym.

 

Założeniaprzedsięwzięcia opieramy na kooperacji orkiestry i chóru Teatru Muzycznego w Lublinie, zespołu solistów, którego trzon stanowić będą artyści związani z Teatrem Wielkim w Poznaniu a także zespołu Pieśni i Tańca „Powiśle" działającego od 65 lat, obecnie przy POK „Dom Chemika".

 

WystawiającStraszny Dwór St. Moniuszki w Puławach zwracamy się w kierunku historiiteatru operowego, zapoczątkowanej w ośrodku przez Czartoryskich w drugiej połowie XVIII wieku. Tu, pod ręką Wincentego Ferdynanda Lessla powstawały a następnie prezentowane były na miejscowych scenach kameralne dzieła operowe oparte na tekstach między innymi Juliana UrsynaNiemcewicza, Franciszka Dionizego Kniaźnina czy Izabeli Czartoryskiej. Czas nie oszczędził większości dzieł Wincentego Lessla, jednak to co ocalało a także informacje o działalności kompozytora, pozwalają oceniaćtwórcę bardzo wysoko. Był on między innymi autorem pierwszej polskiej opery z udziałem chóru a także jednym z pierwszych kompozytorów piszącymdzieła fortepianowe na cztery ręce. Umiał także odpowiednio pokierować wykształceniem syna Franciszka Lessla, który dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu talentu mógł kontynuować swoją naukę w Wiedniu u Józefa Haydna, by w przyszłości stać się z jednym z czołowych kompozytorów a także pianistów pierwszej połowy XIX w.